Aerodrom Maribor Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas

Tovor

Tovor

Storitve

Na osnovi IATA standardov (airside handling) izvajamo naslednje storitve:
 • oskrbimo tovor in pošto, 
 • oskrbimo posebne pošiljke, 
 • pripravimo dokumente,
 • po potrebi rentgensko pregledamo blago,
 • nadziramo ULD opremo,
 • pretovorimo ULD palete in letalske zabojnike,
 • carinski nadzor,
 • mejni inšpekcijski nadzor,
 • izvedemo ostale dogovorjene storitve.

Logistične storitve

Storitve pred ali po fazi letalskega prevoza (landside handling): 
 • skladiščenje,
 • prepakiranje blaga,
 • priprava pošiljk za letalski prevoz,
 • carinsko skladiščenje,
 • zaščita blaga,
 • ostale dogovorjene storitve.
Skupna skladiščna površina: 4.100m2

Partnerji

LOAD

T: +386 0(2) 629 15 53

F: +386 0(2) 629 15 55

E: load@maribor-airport.si

SITA: MBXAPXH

Cargo

T: +386 0(2) 629 16 40

F: +386 (0)2 629 22 65

E: cargo@maribor-airport.si

Carina

T: +386 (0)2 629 64 26

F: +386 (0)2 629 64 27

E: letalisce-maribor.cumb@gov.si

www: http://www.carina.gov.si

Policija (mednarodni mejni prehod Slivnica)

E: +386 (0)2 629 67 80

F: +386 (0)2 629 67 86

Kontrola zračnega prometa

T: +386 (0)2 629 11 69

ARO

T: +386 (0)2 629 11 69

F: +386 (0)2 629 27 49

E: aro.mb@sloveniacontrol.si


4m4u