Aerodrom Maribor Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas

Nasveti za potovanje

Nasveti za potovanje

Nasveti za potovanje

Ker vam želimo omogočiti prijetno potovanje, smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov:

  • na letališče pridite pravočasno,
  • pred prihodom preverite, če imate vse VELJAVNE dokumente pri sebi,
  • v ročno prtljago ne pakirajte nevarnih ali ostrih predmetov, saj vam bodo ob varnostnem pregledu odvzeti,
  • tekočine v ročni prtljagi morajo biti pravilno pakirane v hermetično zaprti vrečki, če je nimate, so vam na voljo na prijavnih okencih,
  • maksimalna dovoljena teža posameznega kosa prtljage, ki jo nameravate oddati, ne sme presegati 32 kilogramov. Izjema pri tem je posebna vrsta prtljage. V primeru presežka teže vas bomo prosili, da prtljago prepakirate, saj kose prtljage, težje od 32 kilogramov, zavrnemo.
  • po prijavi na let na svoji vozovnici preverite, ali imate odrezke prtljažnih listkov oziroma potrdila o oddani prtljagi. Preštejte jih, za vsak oddani kos prtljage mora biti priložen en listek,
  • v kovčke ne spravljajte hrane, stekla in pokvarljivih snovi,
  • prevoznik prevzema odgovornost samo za registrirano prtljago, za katero ste dobili odrezek prtljažnega listka. Odgovornost za ročno prtljago nosite sami.,
  • stvari, ki so zares pomembne in višjih vrednosti, vzemite na letalo v ročni prtljagi.